essure
 

Om du vill rapportera en biverkning ber vi dig att kontakta din läkare, ditt apotek, Läkemedelsverket eller anmäl det till oss här.

Vid icke-brådskande reklamationer vänligen kontakta Bayers reklamationsavdelningen.
Bayers personal kan vid behov kontakta dig för inhämtning av kompletterande uppgifter.