essure

Essure-bekräftelsetest bekräftar att du är skyddad mot oplanerad graviditet.

Essure-bekräftelsetest görs tre månader efter behandlingen för att ge kroppen tid att skapa en ärrbildning runt inläggen. Under den här tiden är det viktigt att du fortsätter med en annan typ av preventivmedel för att förhindra att du blir gravid.

Essure-bekräftelsetest fastställer att inläggen är rätt placerade. Din läkare kommer att förklara hur testet fungerar och meddela dig resultaten när de blir tillgängliga. Efter att du har fått bekräftelsen kommer du bara behöva Essure som preventivmetod.

Beroende på vilka resultat du får kan ytterligare ett test vara nödvändigt. Vid det här testet används en speciell typ av kontrastmedel och röntgen som bekräftar placering av inläggen och blockering av äggledarna.

Tills du får en bekräftelse av din läkare att du är skyddad mot graviditeter måste du fortsätta med ett annat preventivmedel.