essure

Essure-broschyr

För en snabb översikt över Essure-metoden kan du läsa denna broschyr.

Kontakta oss om du har några frågor om metoden eller vill tala med någon om Essure.