essure
Essure Vasektomi
Essure Vasektomi
Beskrivning Mjuka, flexibla mikroinlägg sätts in via vagina och livmodern och placeras i varje äggledare, utan snitt. En ärrbildning bildas runt mikroinläggen som hindrar spermierna från att nå äggen. Området runt pungen rakas och rengörs med en antiseptisk lösning. Ett snitt eller ett hål görs i pungen (hudsäcken som innehåller testiklarna).
De två sädesledarna snörs ihop på två ställen med permanenta stygn. Ledarna skärs av mellan stygnen med hjälp av en av tre olika metoder:
  • Bränning av en del av ledaren
  • Snitt
  • Blockering med klämmor som blir kvar i kroppen

Stygn eller häftklammer används för att stänga snitten.
Antalet misslyckanden 1.64 graviditeter per 1000 utföranden på 5 år

(Ref: ACOG practice bulletin: Benefits and Risks of Sterilization. Obs&Gyn 2013;121(2), part 1)
11.3 graviditeter per 1000 utföranden på 5 år

(Ref: ACOG practice bulletin: Benefits and Risks of Sterilization. Obs&Gyn 2013;121(2), part 1)
Återhämtning 1–2 dagar eller tidigare 2–3 dagar
Smärta/obehag
  • Kramper
  • Flytningar
  • Blåmärken
  • Smärta och svullnad i testiklarna
Bevis på effektivitet Efter 3 månader är det dags för Essure bekräftelsetest. Testet bekräftar placeringen av inläggen och så att du inte längre behöver oroa dig för att bli oplanerat gravid. Ja. Ett uppföljande test utförs tre månader efter vasektomin för att bekräfta att det inte finns några spermier kvar.