essure

Essure kan passa dig om du

  • Är säker på att du inte vill ha fler barn
  • Inte vill oroa dig för oplanerade graviditeter
  • Vill sluta med preventivmedel
  • Vill sluta ta hormonbaserade preventivmedel
  • Vill undvika snitt och ärr
  • Är orolig över att få narkos

Du bör skjuta på beslutet om du

  • Vill ha fler barn i framtiden
  • Är gravid eller tror att du kan vara gravid
  • Har varit gravid under de senaste sex veckorna
  • Har en pågående gynekologisk infektion